اخبار مشاغل

اخبار مشاغل

اخبار مشاغل
شما مجوز دسترسی به این بخش را ندارید
  • EN
  • 18 اسفند 1399 |

  • خوش آمديد!

دسته بندی


  • نرخ تورم سالانه تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 3.5 درصد افزایش یافته است

  • مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در این فصل در مقایسه با مدت مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) ۳.۵۴ درصد افزایش داشته است.
  • تعداد بازدید : ۱۳۵۴
    تاريخ : 18 خرداد 1395

نرخ تورم سالانه تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 3.5 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل پاییز سال 1394 برابر با 214.08 است که نسبت به فصل قبل 10.60 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 0.3 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 3.54 درصد افزایش است.

تغییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل است: شاخص گروه "غلات" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 220.16 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.55درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 1.96 درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "سبزیجات" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 204.78 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.12درصد کاهش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 8.54 درصد کاهش است.

شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل پاییزسال 1394 برابر با 220.34 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.93 درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 7.53 درصد افزایش است.

شاخص گروه "دانه ها و میوه های روغنی" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 205.77 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.45 درصدافزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.14 درصد افزایش است.

شاخص گروه "محصولات نوشابه ای و ادویه ای" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 256.12 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.88 درصدافزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 11.66درصد افزایش است.

شاخص گروه "توتون و تنباکو" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 252.87 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 21.7 درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.67 درصد کاهش است.

شاخص گروه "گیاهان در ساخت شکر" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 250.92 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.65 درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 8.68 درصد افزایش است.

شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل پاییز سال 1394 برابر با 205.07 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.96 درصد کاهش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  13.36 درصد افزایش است.

منبع : فارس نیوز

اعداد را با هم جمع کنید : به اضافهطراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس